Tillgänglighetsredogörelse

AB Nyfiket lärande är ansvarig för stalletsskola.se. Målet är att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur ralsen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning eller funktionsvariation. Alla ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om man behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet (WCAG 2.1). I korthet kräver lagen tre saker:

-Publicering av tillgänglighetsutlåtande

-Möjlighet för användare att påtala brister

-Följandet av WCAG 2.1 – nivå AA

Hur tillgänglig är stalletsskola.se?

Vi jobbar just nu med att utvärdera tillgängligheten.

Eftersom lagen kräver att vi gör det möjligt för användare att påtala brister avseende hemsidans tillgänglighet kan användare maila synpunkter@stalletsskola.se för att kontakta oss angående eventuella brister.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: Connected account for the user stalletsskola does not have permission to use this feed type.

Try using the big blue button on the "Configure" tab to reconnect the account and update its permissions.

2018 © AB Nyfiket lärande

Landsvägen 24
192 70 Sollentuna
08-121 34 850