Synpunkter

Har ni synpunkter på verksamheten?

I skollagen står det under rubriken Kvalitet och inflytande att ”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.” (Skollagen 4 kap 8 §).

Vid läsårets början informerar vi alla vårdnadshavare om våra rutiner:

1. Vänd dig till respektive avdelning/lärare, om behov finns boka en mötestid.

2. Ta kontakt med rektor personligen, per telefon eller via mail.

3. Maila VD via synpunkter@stalletsskola.com

4. Om du som vårdnadshavare ser allvarliga brister i verksamheten kan ett skriftligt klagomål till VD mailas via allvarligabrister@stalletsskola.com (se nedan), som diarieför handlingarna och skyndsamt vidtar åtgärder.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: Connected account for the user stalletsskola does not have permission to use this feed type.

Try using the big blue button on the "Configure" tab to reconnect the account and update its permissions.

2018 © AB Nyfiket lärande

Landsvägen 24
192 70 Sollentuna
08-121 34 850