Läsårsdata

Vårterminen 2024

Måndagen den 8 januari. Förskola/skola/fritids är stängd. Personalen har planeringsdag.

Tisdagen den 9 januari. Terminsstart, lektioner enligt schemat

26 februari – 1 mars (v. 9). Sportlov

1-5 april (v. 14). Påsklov

Måndag den 8 april. Studiedag, ingen skola, fritids och förskola är öppet

Onsdag 1 maj Lovdag

Fredag 10 maj. Klämdag, ingen skola, fritids och förskola öppet vid behov

Fredag 7 juni. Klämdag, ingen skola, fritids och förskola öppet vid behov

Onsdag den 12 juni. Skolavslutning

Fredag den 14 juni. Planeringsdag 

Höstterminen 2024

Fredag den 16 augusti . Förskola/skola/fritids är stängd. Personalen har studiedag.

Måndag den 19 augusti. Skolstart

Måndagen den 7 oktober. Studiedag, ingen skoldag, fritids och förskola är öppet

28 oktober – 3 november (v. 44) Läslov/Höstlov 

Måndagen den 28 oktober.   rskola/skola/fritids är stängd. All personal har studiedag.

Fredagen den 20 december. Terminsavslutning

Vårterminen 2025

Måndagen den 7 januari .  Förskola/skola/fritids är stängd. All personal har studiedag.

Tisdagen den 8 januari. Terminsstart, lektioner enligt schemat

24 februari – 2 mars (v. 9). Sportlov

Måndagen den 7 april. Studiedag, ingen skoldag, fritids och förskola är öppet

14-21 april (v. 16). Påsklov

Torsdagen den 1 maj. Lovdag

Fredagen den 2 maj. Klämdag, ingen skoldag, fritids och förskola öppet vid behov

Torsdagen den 29 maj. Lovdag

Fredagen den 30 maj. Klämdag, ingen skoldag, fritids och förskola öppet vid behov

Fredagen den 6 juni. Lovdag

Onsdagen den 11 juni. Skolavslutning

Fredagen den 13 juni. Förskola/skola/fritids är stängd. All personal har studiedag.

 

 
This error message is only visible to WordPress admins

Error: Connected account for the user stalletsskola does not have permission to use this feed type.

Try using the big blue button on the "Configure" tab to reconnect the account and update its permissions.

2018 © AB Nyfiket lärande

Landsvägen 24
192 70 Sollentuna
08-121 34 850