Välkommen till Stallet!

“Vår litenhet är vår storhet”

Stallets förskola och skola -Informationsfilm

Förskolan består av fyra avdelningar, Fölet och Grimman, Spiltan och Krubban vilka erbjuder plats för ca 80 barn.

Skola och fritidshem erbjuder plats för ca 100 elever, fördelade på fyra klasser, förskoleklass, åk 1, 2 och 3.

 

Vad är viktigt för oss?

  • Att utveckla ett gott samarbete med vårdnadshavare.
  • Att arbeta för välfungerande grupper med ansvar för relationer och lärmiljö.
  • Att arbeta för att barnets nyfikenhet och lust att lära uppmuntras.
  • Att pedagoger tillsammans med barn och elever bidrar till verksamhetens utveckling. 

 

Omsorg och undervisning!

Varje år arbetar vi utifrån ett årstema. Läsåret 2023/2024 kallar vi vårt tema/projekt ”Teknik i tiden”.
Läroplanens mål samt barn och elevers nyfikenhet och tankar driver våra projekt framåt.

Förskolan, skolan och fritidshemmets undervisning sker både i närområdet och i våra lokaler. Förskolan och skolan inryms i olika delar av vår byggnad. Förskolans och skolans gårdar gränsar till varandra.
Skola och fritidshem delar lokaler. Stallets skola och fritidshem har egen idrottshall och slöjdsal. 

Både i förskola och skola finns specialpedagogisk kompetens.  

På förskolan har barnen ett reellt inflytande över lärmiljön. Skolans elever får träna sig i den demokratiska processen genom engagemang i klassråd, elevråd, matråd, lek- och spelråd samt biblioteksråd.

Förskolans barn och skolans elever bidrar i arbetet med att dokumentera den omsorg och undervisning som bedrivs i förskola, skola och fritidshem. Detta blir en del av det egna lärandet.

 

Måltider?

Måltiderna är en viktig del av dagen på Stallet. Stallet har tillagningskök, med egen kock och köksbiträde. Vi serverar frukt, lunch och mellanmål. 

Matsedel publiceras i appen Skolmaten, se länk, Matsedel Stallet.

 

Hur kommunicerar vi? Våra digitala plattformar!

Förskolan använder Tyra-appen för dokumentation och kommunikation med vårdnadshavare. Här återfinns bl.a. närvaro/frånvaroanmälan, förskoleblogg, portfolio samt kalender.

Skola och fritidshem använder Admentum för dokumentation och kommunikation med vårdnadshavare. I Admentum sker bl.a. närvaro/frånvaroanmälan. Här publiceras månadsbrev, filmer samt bedömningar av elevernas kunskaper (utifrån kunskapskrav).

För dig, som via bild, vill ta del av vår verksamhet, följ oss på Instagram, Stallets skola och fritidshem

 
This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed. New posts will not be retrieved for at least 5 minutes.

There may be an issue with the Instagram access token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

Click here to troubleshoot.

2018 © AB Nyfiket lärande

Landsvägen 24
192 70 Sollentuna
08-121 34 850