Välkommen till Stallet!

Stallet är förskolan, skolan och fritidshemmet där ditt barn trivs och utvecklas!  Vi är en liten fristående enhet vackert belägen invid naturområden som Sollentunaholm och Norrvikens sjö.

Skolan och fritidshemmet är inrymd i ett underbart kulturminnesmärkt stall. Förskolans lokal är arkitektritad i form av järnvägsstallar och är byggd 1980. Barnen har stora områden för rastaktiviteter, lek och fritidsverksamhet.

 

Aktuellt

FÖRÄLDRAMÖTE FÖR NYA FÖRSKOLEKLASSFÖRÄLDRAR TISDAG 23/4 KL 18.30-19.30. 
 
FÖRSTA INSKOLNINGSTILLFÄLLET FÖR NYA FÖRSKOLEKLASSELEVER OCH FÖRÄLDRAR ONSDAG 24/4 KL 8.50-10.00. 
 
ANDRA INSKOLNINGSTILLFÄLLET FÖR NYA FÖRSKOLEKLASSELEVER 
TORSDAG 2/5 KL 9.30-12.00. Vi bjuder på lunch!
 
Föräldrar som kommer från andra förskolor/familjedaghem än Stallet kan behöva följa med sitt barn under del av förmiddagen eller hela. Stallets förskolebarn får stöd av förskolans personal under besöket.  

 

 

2018 © AB Nyfiket lärande

Landsvägen 24
192 70 Sollentuna
08-121 34 850