Välkommen till Stallet!

Stallet är förskolan, skolan och fritidshemmet där ditt barn trivs och utvecklas!  Vi är en liten fristående enhet vackert belägen invid naturområden som Sollentunaholm och Norrvikens sjö.

Skolan och fritidshemmet är inrymd i ett underbart kulturminnesmärkt stall. Förskolans lokal är arkitektritad i form av järnvägsstallar och är byggd 1980. Barnen har stora områden för rastaktiviteter, lek och fritidsverksamhet.

 

Save the date!

Inskolning förskoleklass inför HT 2020 (inbjudan skickas ut när plats bekräftats)
torsdag 30/4 klockan 9-12 inklusive lunch

2018 © AB Nyfiket lärande

Landsvägen 24
192 70 Sollentuna
08-121 34 850