Välkommen till Stallet!

Stallet är förskolan, skolan och fritidshemmet där ditt barn trivs och utvecklas!  Vi är en liten fristående enhet vackert belägen invid naturområden som Sollentunaholm och Norrvikens sjö.

Skolan och fritidshemmet är inrymd i ett underbart kulturminnesmärkt stall. Förskolans lokal är arkitektritad i form av järnvägsstallar och är byggd 1980. Barnen har stora områden för rastaktiviteter, lek och fritidsverksamhet.

 

Välkommen till informationskväll på våra respektive skolor!

Under kvällen berättar vi om hur vi arbetar. Ni får även möjlighet att träffa personal och titta på våra lokaler.

Alla Infokvällar är kl 18:30-20:00
Rälsen Norrviken 20/1-20
Stallets skola 21/1-20
Rälsen Viby 22/1-20
Rälsen åk 4-9 23/1-20

 

 

2018 © AB Nyfiket lärande

Landsvägen 24
192 70 Sollentuna
08-121 34 850